Medlemsbrev Mars

Hej alla medlemmar! Våren är på antågande och snart är påsken här, de händer mycket inom myndigheten och vi tänkte belysa några saker lite extra.

Publicerad:

- Vecka 22 är det medlemsvecka i förbundet då vi uppmärksammar alla våra medlemmar lite extra och håller aktiviteter och besök på arbetsplatser. Detta är något som görs inom hela förbundet och inte bra inom Seko SiS. Har du önskemål om aktivitet eller besök under denna vecka så hör av dig till närmsta ombud eller förhandlare!

 

- Myndigheten får varje år ett regleringsbrev av Regeringen vilket innefattar ekonomiska förutsättningar och ger myndigheten olika uppdrag att genomföra och redovisa. Du kan ta del av årets regleringsbrev via länken. RegleringsbrevSiS2024.pdf 

I brevet har SiS fått i uppgift att ta fram en kapacitetsrapport vilket vittnar om hur myndigheten har det idag och via omvärldsanalyser siar om framtiden och myndighetens behov framöver. Ta gärna del av rapporten för att få en fördjupad kunskap, Seko´s styrelse uppfattar att rapporten är välskriven och är verklighetsförankrad och visar på våra framtida behov och krav på resurser. Kapacitetsapport.SiS24.pdf

 

- Som ni säkert läst från våra tidigare utskick så har Regeringen tillsatt en utredning på myndigheten som helhet, den kommer pågå i ca ett år framöver och det finns tydliga utredningsdirektiv om vad man kommer undersöka och analysera. Lisa Tamm heter hon som är ansvarig för utredningen och för myndighetens sida är Malin Östling kontakt och uppgiftslämnare.

Malin Östling kommer därför omplaceras till GD-kansli och lämna sitt uppdrag som verksamhetsdirektör för LVU. Birgitta Dahlberg kommer ta över som verksamhetsdirektör för LVU (18/3) och Helena Muller från Säkerhetsavdelningen kommer gå in som tillförordnad verksamhetsdirektör för LVM och en nyrekrytering kommer ske och annons kommer gå ut för att anställa en ny verksamhetsdirektör för LVM. Birgitta Dahlberg kommer stanna kvar inom LVU.

 

- Insatsgrupp och skyddsutrustning. Idag publicerades ett beslut från myndigheten om åtgärder för att hantera incidenter som gäller liv och hälsa. Ett uppdrag om trygghetsfrämjande och säkerhetshöjande åtgärder. Att öka insatskapaciteten vid säkerhetsklass 1 med en särskild insatsgrupp vid incidenter. Detta kommer innebära normering av larmorganisation, inköp av skyddsutrustning och förhållningssätt. Du kan läsa mer om beslutet här. BeslutInsatsgruppOchskyddsutrustning.pdf

 

 

Uppdaterad: