Medlemsbrev 31

Publicerad:

Hej alla medlemmar!! Klubben har haft representantskap/halvårsmöte och där beslutades bland annat om budget, medlemsavgifter och verksamhetsplan för 2022.

Förbundet Seko tog beslut på sin kongress att skapa ett mer rättvist avgiftssystem där medlemmar som tjänar lite mindre får betala mindre i medlemsavgift och de som tjänar mer får betala lite mer.

Detta innebär att det blir förändringar för vissa av våra medlemmar i klubben Seko SiS. Vi i styrelsen har därför beslutat att sänka klubbens medlemsavgifter, från högst nivå 63:- ned till 55:-

Klubben har fattat beslut om resurser till vår pågående kampanj ”Aldrig Ensam”. Det innebär att vi är några från styrelsen som kommer ha extra ansvar för medlemsvård och rekrytering under 2022. Vi kommer besöka institutioner och vill då gärna träffa dig som medlem! Vi behöver dock respektera Folkhälsovårdsmyndighetens rekommendationer.

Vi har fått en ny kallelse till att fortsätta förhandla förslaget från arbetsgivaren gällande ett nytt arbetstidsavtal. Seko ser dock fortsatt att vi tycker gällande avtal är tillräckliga, moderna och ger mer utrymme för personalgrupperna att påverka sin arbetstid/fritid.

Löneförhandlingen/Rals 2021 är avslutad inom myndigheten, ny lön betalas ut på decemberlönen. Har du frågor gällande din nya lön eller processen ska du vända dig till din närmsta chef. Visstidsanställda/timvikarier ska förhandlas inom 3 månader. Alla som blivit lönesatta 2021 innan Rals är inte med i underlaget.

Klubben har årsmöte i februari då kommer vi bland annat ha olika nyval/omval till styrelsen, valberedning och revisor. Du som medlem kan skicka dina nomineringar till klubbens valberedning. Mer information kring valen, nomineringar och motioner kommer inom kort.

Passa på! Ut och njut i snön!

Granskad: