Medlemsbrev mars

Nu kör vi för fullt hela 2022!

 

Publicerad:

Klubben hade årsmöte i februari och vi fick flertalet nya invalda i klubbstyrelsen.

Från vänster, övre raden.

Thomas Lindmark, Nereby

Rolf Lindqvist, Rällsögården

Adham Sultan, Bärby

Peter Kvist, Stigby

Torbjörn Larsson, Klarälvsgården

Mika Erkkonen, Sundbo

Från vänster, nedre raden.

Åsa Liljedahl, Östfora

Frida Strandberg Landin, Långanäs

Pia Gullarbergs, Klarälvsgården

Nicole Leiringer, Östfora

Christofer Savolainen, Fagared

- Vi har haft styrelsemöte nu i veckan och fick äntligen träffas fysikt. Det har varit intensiva dagar med mycket planering och beslut inför framtiden, då vi även kommer omorganisera klubbens demokratiska organisation, spännande.

- Då pandemin har härjat under två år så vill vi gärna åka runt i landet och träffa er medlemmar. Förbundet Seko arrangerar medlemsvecka under v.17 och då kommer vi träffa flera av er förhoppningsvis.

Vi kommer även besöka institutioner under hösten då vi ska prata mer om vår kampanj "Aldrig Ensam" och fokucera på medlemsvård och rekrytering.

- Arbetstidsavtalet

Arbetsgivaren står fast vid sina förslag om att göra förändringar i vårt arbetstidsavtal även att Seko tydligt påtalat att vi ser det som försämringar av våra nuvarande villkor. Seko tycker att det kollektivavtal vi har lämnar större utrymme för olika typer av schemaläggningar och ger möjlighet till en anpassning för personalen och verksamheten. Seko tycker att myndigheten istället borde satsa mer på PPA- scheman, öka de rörliga tilläggen (OB) och se över en utökad arbetstidsförkortning. Förhandlingar pågår och Seko kommer fortsatt vara tydliga med att vi inte anser att detta är rätt väg att gå för myndigheten för att vara en attraktiv arbetsgivare.

- Enkät, "Aldrig Ensam"

Som en del av vår pågående kampanj som bland annat handlar om att få bort allt ensamarbete som bedrivs på våra institutioner så har vi nu skickat en enkät till alla medlemmar. Har du inte fått den? hör av dig till klubben. Den kan ha kommit till din privata mail eller jobbmail, titta en extra gång i skräpposten om du inte sett den.

Enkäten är aktiv i ca 3 veckor och det kommer gå ut några påminnelser om du ej hunnit svara. Det är otroligt viktigt att alla våra medlemmar tar sig tiden att svara på frågorna och dela med sig av sin arbetsmiljö för att vi ska få ett så bra slutmaterial som möjligt. Dina åsikter är viktiga!! Dina åsikter visar på vad vi i klubben behöver lägga mest fokus på och vilka frågor som vi ska driva gentemot politikerna och mot myndigheten.

 

 

Uppdaterad: