Medlemsbrev januari

Publicerad:

Hej medlemmar!

Nu kör vi ett nytt verksamhetsår och vi är taggade och nyfikna på vad det kommer innebära både för oss inom vår förening men också inom myndigheten där det pågår en hel del förändringsarbeten.

Coronasmittan ligger på rekordhöga siffror. Även på våra arbetsplatser kan vi se en markant ökning av Covid men även influensa och kräksjuka. Vi vet att några institutioner är idag väldigt högt belastade med många sjukskrivningar och de personal som är i tjänst sliter hårt. Övertiden kommer troligtvis öka och olika typer av korttidsscheman kan tas i bruk för att få verksamheten att gå runt.

Klubben håller årsmöte den 16 februari (digitalt), vi kommer bland annat ha olika val in till klubbstyrelsen och andra förtroendeuppdrag inom klubben. Vi kommer även hantera inkomna motioner från medlemmar och prata framtid inom Seko SiS inte minst saker som berör vår kampanj "aldrig ensam".

Inom myndigheten pågår projektet om omorganisation, Seko ser denna process som positiv och hoppas och tror att det kommer ske förändringar till det bättre som både gagnar arbetsgivaren och medarbetarna. Det kommer komma regelbunden information om tidslinjen, insatser och resultat.

Arbetsgivaren har åter bjudit in samtliga arbetstagarorganisationer (Seko, Saco och ST) för att diskutera och förhandla förslaget från arbetsgivaren om förändringar i vårt arbetstidsavtal. Inget nytt presenterades i denna sittning och Seko har fortsatt sagt nej till ändringar i detta avtal. Seko anser att vi har ett bra befintligt avtal. Med det gällande avtalet har våra medlemmar mer att säga till om i schemaprocessen och dess utförande på arbetsplatserna. Det är många av er medlemmar som uttryckt sin åsikt och oro gällande dessa förslag från arbetsgivaren och vi har även presenterat dem vid förhandlingen. Vi återkommer i frågan när vi haft fler förhandlingar/sittningar.

Vi har fått frågan från några medlemmar om årets sommarsemester. Förra året ämnade arbetsivaren att besluta om tre semesterperioder på samtliga institutioner. Arbetsgivaren har dock meddelat att de har backat i denna intention och institutionerna ska fortsatt själva avgöra över semesterperioderna, det kan dock innebära att vissa institutioner kommer ha tre semesterperioder.

Glöm inte att titta in på vår Facebooksida för mer information och artiklar https://www.facebook.com/sekoklubbSiS/

Granskad: