Medlemsbrev 18

Publicerad:

- Det är fortsatt mycket arbete kring Covid- 19 som påverkar vår fackliga verksamhet, våra arbetsplatser och alla våra privatliv. Vi har ständig kontakt med förbundet i dessa frågor, med myndigheten samt med seko- ombuden. Har ni frågor tveka inte att höra av er till närmsta seko- ombud eller/och förhandlare. Det finns även uppdaterad information kring Covid- 19 på SiS- intranät.

- Vi har haft en första sittning gällande avtalskonferens, vilket bestod i ett Skype möte med 47 deltagare. Första mötet bestod i att rösta fram de olika motionerna som ska vidare till avtalsrörelsen. När avtalsrörelsen går igång vet vi inte, de avtal som vi har, prolongeras/förlängs tills nya avtal är tecknade. Avtalskonferensen har även behandlat vilka 11 personer som kommer sitta med i avtalsdelegationen och mer information om det kommer efter att beslut är taget.

- Sektionsprojektet ”Förvalta För Framtiden”, vilket syftar till att ge våra 5 sektioner rätt förutsättningar och verktyg för att arbeta mer likriktat har stannat av lite i och med Covid- 19. Nya strategier och planering är på gång för att kunna lägga resurser på sektionerna och arbeta med stöttning och handledning.

Vi önskar även alla våra medlemmar en härlig påsk!

 

 

 

Granskad: