Medlemsbrev 6

Publicerad:

-  Löneförhandlingarna (rals) har påbörjats mellan seko och arbetsgivaren på samtliga institutioner runt om i landet.

-  Första förslaget på SiS verksamhetsplan (VP) 2019 och deras mål som myndighet har givits ut och kommer förhandlas centralt på huvudkontoret. seko ställer sig oenig till VP,n.

-  SiS- konferens kommer hållas i Stockholm i mitten av oktober 2 dagar där seko- ombud är inbjudna från arbetsplatserna, konferensen består bland annat av föreläsning om sexuella trakasserier och kommer vara partsgemensamt.

-  De rörliga tilläggen kommer diskuteras och första förhandling sker den 27/9.

-  Höst- repskap kommer genomföras den 7/11 då beslut fattas om bland annat verksamhetsplanering och budget för 2019.

Granskad: