Medlemsbrev 4

Publicerad:

- Generaldirektören Kent Eliasson har sagt upp sig och börjar sin nya tjänst den 1/11 2018 som landstings- och regiondirektör, Västerbotten.

- Nya riktlinjer kring polisanmälningar.
Seko ser med stor förvåning att man kommer ge ut riktlinjer som innebär i praktiken att polisanmälan inte bör göras. Klubb Seko SiS anser inte att myndigheten tar arbetsmiljöfrågorna på största allvar. Den nya riktlinjen kommer göra att SiS fortfarande kommer vara en frizon där brott, hot om våld- och våld mot personal sällan polisanmäls.

- Arbetsmiljö. Seko SiS bjuder in samtliga skyddsombud som är Seko-anslutna för att prata arbetsmiljön runt om på våra institutioner. Det har hittills varit 2 träffar med totalt 28 deltagande Seko- skyddsombud. Det har varit många frågor, diskussioner och utbyte av erfarenheter institutionerna sinsemellan. Frågor som dels behandlats har handlat om den psykosociala arbetsmiljön, fri telefoni/internet och drogförekomster.

- Rals 2018. Förhandlingarna med myndigheten fortsätter.

Granskad: