Medlemsbrev 30

Publicerad:

Hej alla medlemmar i Seko SiS

- Löneförhandling, Rals är påbörjad, underlagslistorna är fastställda gemensamt med arbetsgivaren. Alla medlemmar har fått ut ett mail med information och en blankett som man kan skicka tillbaka till sin ansvarig förhandlare. Har du inte fått detta mail kan du kontakta närmsta ombud.

Seko vill att myndigheten satsar på att höja lönerna för de som arbetar i klientnära arbete och främst för grupperna behandlingsassistenter och behandlingspedagoger.

- Regeringen ger SiS tillskott. De har meddelat att SiS kommer få 8 mnkr nästa år och sen 17 mnkr årligen för finansiering inom LSU och kopplat till att regeringen skärper sexualbrottslagstiftningen. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/omfattande-satsningar-i-budgeten-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/?fbclid=IwAR2geGsEKHwQhBSLfwHI9FTX0NRk3-iXdMwNcpSQcsFHS_wHvoM6xb7D7ck

- SiS organisationsöversyn, Seko har många år påtalat att myndigheten är i stort behov av en omorganisering och att det finns för många nivåer och otydliga led i dels beslutsfattning och information. SiS måste bli mer likriktat. En utredning har genomförts med inhyrda konsulter som givit SiS förslag till förändringar. Rapporten kan ni läsa nedan.Slutrapport - Översyn av SiS för en mer ändamålsenlig organisation_slutlig.pdf

- Glöm inte följa vår Facebook-sida https://www.facebook.com/sekoklubbSiS/

Granskad: