Medlemsbrev 3

Publicerad:

- Vi har lämnat in yrkande för Rals 2018 och börjat förhandlat med arbetsgivaren. Ambitionen är att Seko´s medlemmar ska få ny lön till december 2018.

- Samtliga seko- skyddsombud inom myndigheten kommer att bli inbjudna och träffas under april/maj för att ta ett gemensamt krafttag för att förbättra vår arbetsmiljö.

- Ny HR- direktör på SiS, Catarina Tillgren.

- Klubben satsar fortsatt på att rekrytera nya medlemmar, att skapa ett större och starkare Seko. Projektgruppen med projekt "alla räknas" har lämnat in en ansökan till förbundet om ekonomiska medel för att aktivt kunna arbeta med rekrytering och finnas på plats ute på era institutioner. Nästa besök i projektet sker i Norrland på institutionen Johannisberg och avdelningen Sävastgården.

Granskad: