Medlemsbrev 29

Publicerad:

Hej alla medlemmar! Här kommmer sista medlemsbrevet innan midsommar och sommarsemestrar och det i samband med en historisk regeringskris och fortsatt pandemi.

I nuläget vet vi inte hur regeringen kommer se ut framöver och hur det kommer påverka vår myndighet. Vi har haft möte med generaldirektören (GD) Elisabeth Åbjörnsson Hollmark och diskuterat ämnet. Det kan komma att ske förändringar för SiS beroende på vem eller vilka som får makten och ska styra landet.

Det händer fortsatt mycket i myndigheten så som, arbetstidsavtalet, utredning arbetskläder, organisationsöversyn, grundutbildning, Rals 2021, säkerhetshöjande åtgärder och rekrytering av lokala säkerhetssamordnare.

- Arbetstidsavtalet, de första förhandlingarna har hållits mellan de fackliga parterna och myndigheten. Maria Made som idag är förhandlingschef för SiS ska vara tjänstledig ett år, med start från augusti. Vi återkommer med mer info kring kommande förhandlingar och avtalet i höst.

- Arbetskläder, projektgruppen arbetar för fullt och nu läggs mycket enerig och tid på upphandling, "färg, form och funktion". GD Elisabeth ska ta intriktingsbeslut ut efter underlaget som tas fram och sen kommer några institutioner ingå som pilotprojekt. Beroende på inriktingsbeslutet ska pilot-institutionerna kunna påbörjas i januari.

- Organiationsöversyn, SiS är behov av förändring och konsulter har anlitats för att göra denna utredning. Konsulterna har haft intervjuer med anställda och olika befattningar och funktioner och har haft Statskontorets rapport som stöd i sitt arbete. Konsulterna har givit myndigheten olika förslag om förändringar på hur SiS lämpligast borde vara organiserade. Ni kan läsa mer om det på SiS-net och mer info kommer i höst och projektgrupper för utveckling och förändring.

- Grundutbildning, det har funnits en referensgrupp som har arbetat fram förslag om en kommande grundutbildning för anställda inom SiS. Myndigheten har behov av en mer omfattande grundutbildning än som nuvarande introdagar. Denna utbildning kommer vara i olika block/steg och kommer vara obligatorisk, liknande upplägg som används inom kriminalvården.

- Rals, löneförhandling 2021. Förberedelser och första överläggningar har skett för årets löneförhandling, Rals. Underlagslistorna för vilka som ska ingå i förhandlingen sker i slutet av augusti och september. Klubben håller egna internutbildningar för Rals-förhandlare och bisittare i Rals i slutet av sommaren. Ni medlemmar kommer få utskick efter sommaren med information och ni kommer ha möjlighet att lämna uppgifter/info och hålla dialog med ansvarig förhandlare på din arbetsplats.

 

Vi från klubbstyrelsen vill passa på att önska alla en fantastisk sommar och att ni får tid för återhämtning och får njuta av fint väder.

 

Uppdaterad: