Medlemsbrev 28

Publicerad:

Hej alla medlemmar!

Just nu händer mycket inom myndigheten, det är flera förändringsprojekt igång på flera nivåer och mycket implementering pågår. Vi har tidigare informerat att arbetgivaren vill förändra vårt arbetstidsavtal och lagt fram ett förslag. Tack till er medlemmar som inkommit med era åsikter och kommentarer till oss så vi vet vad ni tycker om förslaget. I förhandlingarna så lyfter vi era åsikter och era argument och vi ser till att vi representerar er medlemmar i alla frågor. Nästintill uteslutande så har ni medlemmar sagt att detta inte är något bra förslag, det finns stor oror och att många sägaer att de tyvärr måste säga upp sig om dessa förslag blir verklighet. Det finns fortfarande tid att maila till oss, skicka dina åsikter till vår ordförande frida.strandberglandin@stat-inst.se 

Vi får en del frågor gällande arbetskläder och det är ännu inget inriktingsbeslut taget från generaldirektören. Det finns en arbetsgrupp på huvudkontoret med olika representanter från verksamheten som sitter med dessa frågor och sammanställer förslag om kostnad, färg-form-funktion och hantering. Gruppen har presenterat ett underlag till GD som skulle omarbetas, beredning blir i augusti och eventuell uppstart i januari 2022

Just nu lägger klubben en hel del tid och planering på att kalla till medlemsmöten med er medlemmar där vi informera och gör er delaktiga i vår kampanj "aldrig ensam" vilket dels syftar till att få bort allt ensamarbete i klientnära arbete. I dessa medlemöten så lyfter vi även övergripande saker som sker inom mydigheten och ni får möjlighet att komma med era åsikter och kommentarer, så prioritera gärna dessa möten, det är ett 2 timmars betalt möte.

För mer regelbuden information så kan du följa oss på Facebook. https://www.facebook.com/sekoklubbSiS/

 

Uppdaterad: