Medlemsbrev 2

Publicerad:

- Årsmöte hölls den 26/2-27/2 på Lastberget, Bålsta. Andra dagen bestod av utbildning i bland annat företrädesrätten, medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) och avstängning m.m. Vid intresse finns mer att läsa på https://lagen.nu/1982:80 och https://lagen.nu/1976:580
Vid årsmötet valdes 3 nya revisorer:
Klas-Birger Arenander och Carina Nilsson (ordinarie)
Torbjörn Israelsson (ersättare)
Elin Nilsson och Frida Strandberg Landin fick fortsatt förtroende som styrelseersättare på 1 år.
Valberedningen ser ut som följande, Britt-Inger Granskär, omvald på 3 år, Mika Erkkonen och Arber Kastrati.
För att se den nya styrelsen och få kontaktuppgifter kan ni gå in på hemsidan. www.seko.se/sis


- Seko har tillsammans med Handels och HRF startat kampanjen #sägifrån. Kampanjen riktar sig till medlemmar med tidsbegränsade anställningar och uppmanar dem att kontakta sin lokala moderata politiker för att avskaffa allmän visstidsanställning. https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2018/


- En tvisteförhandling är avklarad gällande diskriminering på en av våra institutioner. Medlemmen fick rätt i sin sak och fick utbetalt ett skadestånd.

Granskad: