Medlemsbrev 15

Publicerad:

- Rals (löneförhandlingen) 2019 är avslutad och en utvärdering av processen och utfallet kommer inom kort. Har du frågor gällande Ralsen ska du i första hand ta kontakt med din närmst chef.

- Seko har inte fått någon möte/förhandling med myndigheten ännu kring felaktig övertidsersättning. Tillsvidare vet vi inte hur denna granskning kommer se ut. Det som gäller är att när du tjänstgör 100% som månadsanställd eller tillsvidareanställd och går in på en ledig dag enligt schema så har du rätt till kvalificerad övertid. Medlemmar kommer få hjälp när vi vet hur detta ska utredas.

- Seko SiS har haft halvårsmötet där bland annat budget och verksamhetsplan för 2020 klubbades igenom och motioner från medlemmar behandlades.

- Årsmöte för klubben är satt den 25-26/2 2020, medlemmar kan skriva motioner och skrivelser fram till den 12/1. Dessa skickas till förhandlingsansvarig peter.kvist@stat-inst.se. Mer information om motioner och val till styrelsen kommer senare.

Uppdaterad: