Medlemsbrev 14

- Nästa vecka, den 6 november har klubben halvårsmöte i Stockholm. Det är ett representantskapsmöte vilket innebär att seko-ombud från hela Sverige kommer delta i mötet. Detta möte syftar till att bestämma klubbens verksamhetsplan för 2020, fastställa budget, eventuella ändringar i våra klubbdokument och behandla motioner och åsikter som inkommit från er medlemmar.

- Klubbens rekryteringsprojekt "alla räknas" är avslutat och inbringade i över 400 nya medlemmar runt om på våra arbetsplatser. Bra jobbat allihopa och tack för hjälpen ni som bidraget till att vi har blivit en större och starkare klubb.

- En ny projektansökan är godkänd från förbundet vilket kommer utmynna i ett projekt "Förvalta För Framtiden" att organisera vår klubb bättre i och med vår medlemsökning. Att bli mer medlemsnära och lägga resurser och arbetet i våra sektioner som har den närmsta kontakten till arbetsplatserna. Mer information om detta projekt kommer.

Publicerad:
Uppdaterad: