Medlemsbrev 13

- Bra jobbat alla ni som bidrar med att värva nya medlemmar till klubben. Vårt mål med att vara 1000 medlemmar i årsskiftet 2020 ser lovande ut. Alla räknas! Fortsätt att ta kontakt med nyanställda, håll facklig information och ta hjälp och stöttning av klubben i era rekryteringsprocesser.

- I veckan har Mikael Bergkvist, vår ordförande träffat stadskontoret för det kommande arbetet med en genomlysning av SIS som myndighet. Detta tack vare vår arbetsmiljörapport "En myndighet i förfall", som är byggd på medlemsundersökningen som ni Seko- medlemmarna deltog i.

- Löneförhandlingen 2019 (Rals) är påbörjad på samtliga institutioner i landet och en första förhandling är genomförd med att fastställa underlagslistorna. Har du frågor kring årets Rals kan du kontakta ditt arbetsplatsombud eller ansvarig förhandlare.

- Klubben är i full gång med arbetet med verksamhetsplanen för 2020, materialet till denna presenteras på höstrepresentantskapet (halvårsmöte) i november.

Publicerad:
Uppdaterad: