Medlemsbrev 11

Publicerad:

- Efter att Seko presenterat sin arbetsmiljörapport "En myndighet i förfall" så har Seko haft möte med socialministern, som ser allvarligt på läget inom SiS. Ministern ger nu uppdrag till stadskontoret att göra en genomlysning av hela SiS verksamhet. Mer om detta finns att läsa på Facebooksidan "seko klubb SiS" och på seko´s hemsida https://www.seko.se/branscher/vard/sis/

- Medlemsvecka för Seko, vecka 19. Planering är i full gång för att besöka så många arbetsplatser som möjligt och träffa medlemmar och anställda. Styrelsen och Seko-ombud kommer besöka ca 20-25 institutioner under veckan. Du kan läsa mer på https://www.seko.se/press-och-aktuellt/kampanjer/medlemsveckan-20192/

- Det verkställande utskottet och projektgruppen som driver rekryteringsprojektet "Alla räknas" skall sätta sig ned under nästa vecka för att påbörja en ny projektansökan till förbundet om ekonomiska resurser till fortsatt projekt 1 år till. Klubben ser mycket positivt på det snabbt ökade medlemsantalet och vill fortsatt satsa på rekrytering och med målet med att vara ett medlemsnära klubb.

Uppdaterad: