Medlemsbrev 10

Publicerad:

- Sekos arbetsmiljörapport är sammanställd och publicerad. Rapporten påvisar att arbetsmiljön är fortsatt ansträngd inom SiS. Att hot- och våldssituationer försätter att öka och det florerar mycket droger på våra arbetsplatser. Du kan läsa mer på den på seko´s Facebooksida, (seko klubb SiS) samt finns rapporten att läsa på www.seko.se
Rapporten kommer även att skickas ut till institutionerna och finnas till hands för samtliga.

- Dagen efter publiceringen av rapporten så bestämdes att SiS ungdomshem Lövsta var tvunget att stängas tillfälligt. Detta dels för att det inte längre gick att garantera personalens och klienternas säkerhet. Den tillfälliga stängningen kommer vara tillsvidare, vi kommer med mer information när vi får den.

- Vecka 19 har hela seko- förbundet medlemsvecka. Veckan går ut på att träffa så mycket medlemmar som möjligt och vara ute på arbetsplatserna. Körschemat håller på att läggas för veckan och seko meddelar när vi kommer till din arbetsplats.

Uppdaterad: