Medlemsbrev 1

Publicerad:

Hej alla medlemmar i seko SiS

Klubben
Seko är för närvarande oenig med arbetsgivaren gällande vår verksamhetsplan 2018 bland annat när det gäller budgeten. Arbetsmiljön är något som ligger i stort fokus inför verksamhetsåret blanda annat frågor om ensamarbete som är något som seko- SiS inte vill ska förekomma på våra arbetsplatser.

Förhandling klar för enskild medlem där han fått rätt i sin sak med hjälp av facket, kommer få utbetalt 130 000 kronor av arbetsgivaren på grund av felaktig ersättning över lång tid.

Just nu satsar vi på att bli bättre på att kommunicera därför kommer vi inom snar framtid uppdatera lägga ut regelbunden information på vår facebook sida samt hemsidan.                                                                                                              Seko klubb SiS (facebook)                                                                                www.seko.se/sis (hemsidan)

Seko är det enda förbundet som har valt att sänka sin a- kassaavgift för 2018. Fackligt anslutna medlemmar betalar nu endast 125:-

Årsmöte för klubben seko SiS kommer hållas 26-27/2 2018, mer information kommer efter mötet.

Seko- SiS driver ett rekryteringsprojekt "alla räkans" vilket dels sponsras av förbundet där målet är att bli 1000 medlemmar år 2020.

 

Granskad: