Medlemsbrev 9

- Seko klubb SiS har haft årsmöte där det blev en del förändringar i sammansättningen av klubbstyrelsen. Det presenteras på hemsidan och Facebooksidan inom kort. Roligt att se nya seko- ombud som närvarade under dessa två dagar och representerade sina arbetsplatser.

- Erik Persson, facklig/politisk i Seko Stockholm gästade oss under dag två och pratade om EU, dess struktur, beslutsgång m.m. Vi skickar även med till alla medlemmar att det är val till EU parlamentet den 26/5. För att lära dig mer om EU och valet kan du besöka eu.riksdagen.se

- Emilia från kommunikationsenheten Seko, pratade om arbetsmiljöenkäten som gått ut till medlemmarna och att dess resultat och sammanställningen kommer presenteras inom en snar framtid.

- Vi belyste framgångarna i klubbens rekryteringsprojekt "alla räknas " och kunde påvisa att vi snabbt blivit en större klubb och att seko SiS får mer uppmärksamhet och kräver mer inflytande.

Publicerad:
Uppdaterad: