Medlemsbrev 8

-  Klubb seko SiS kommer ha årsmöte den 12/2-13/2 i Bålsta. På årsmötet kommer en rad olika saker behandlas så som inskickade motioner, verksamhetsberättelse för klubben och valberedningen presenterar de nominerade till styrelsen och mötet röstar.

-  Arbetsmiljöenkäten som skickades ut till seko- medlemmar är sammanställd och rapport kommer offentliggöras under första kvartalet 2019.

-  Medlemsantalet fortsätter att öka stadigt i klubben, mycket bra rekryterat där ute och tack till alla er som är med bidrar och hjälper till.

Publicerad:
Uppdaterad: