Medlemsbrev 7

Publicerad:

- Uppdrag granskning har granskat SiS och främst på LVM-hemmen. Vi tipsar samtliga medlemmar att titta på det och det visas på SVT- play och sänds i 3 delar.
Du kan även se klippen via Facebooksidan "seko klubb SiS" eller på vår hemsida www.seko.se/SiS
Ett uttalande finns även på Facebooksidan från sekos vice förbundsordförande Gabriella Levecchia, där hon pratar om arbetssituationen på SiS.

- 2 dagars konferens har genomförts partsgemensamt mellan arbetstagarorganisationen (ATO) och arbetsgivaren. seko- ombud från 17 institutioner närvarade under konferensen och seko träffade bland annat HR- direktören Katarina Tillgren från huvudkontoret. Fick information från seko A-kassan och föreläsningar om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

- Representantskapet hålls i Stockholm den 7 november, vilket är ett halvårsmöte för klubben där flera seko-ombud deltar från olika institutioner. Mötet kommer blanda annat behandla verksamhetsplan och budget för 2019.

Granskad: