Medlemsbrev

Medlemsbrev med aktuell information om vad som sker i organisationen.

 • Medlemsbrev 12

  - I går hölls ett möte med socialministern, mötets deltagare var sekos förbundsordförande Valle Karlsson, klubbens ordförande Mikael Bergkvist, förhandlingsansvarige Peter Kvist och minister Lena Hallengren. Mötets innehåll handlade om seko´s medlems...

 • Medlemsbrev 11

  - Efter att Seko presenterat sin arbetsmiljörapport "En myndighet i förfall" så har Seko haft möte med socialministern, som ser allvarligt på läget inom SiS. Ministern ger nu uppdrag till stadskontoret att göra en genomlysning av hela SiS verksamhet....

 • Medlemsbrev 10

  - Sekos arbetsmiljörapport är sammanställd och publicerad. Rapporten påvisar att arbetsmiljön är fortsatt ansträngd inom SiS. Att hot- och våldssituationer försätter att öka och det florerar mycket droger på våra arbetsplatser. Du kan läsa mer på den...

 • Medlemsbrev 9

  - Seko klubb SiS har haft årsmöte där det blev en del förändringar i sammansättningen av klubbstyrelsen. Det presenteras på hemsidan och Facebooksidan inom kort. Roligt att se nya seko- ombud som närvarade under dessa två dagar och representerade sin...

 • Medlemsbrev 8

  -  Klubb seko SiS kommer ha årsmöte den 12/2-13/2 i Bålsta. På årsmötet kommer en rad olika saker behandlas så som inskickade motioner, verksamhetsberättelse för klubben och valberedningen presenterar de nominerade till styrelsen och mötet rösta...

 • Medlemsbrev 7

  - Uppdrag granskning har granskat SiS och främst på LVM-hemmen. Vi tipsar samtliga medlemmar att titta på det och det visas på SVT- play och sänds i 3 delar.Du kan även se klippen via Facebooksidan "seko klubb SiS" eller på vår hemsida www.seko.se/Si...

 • Medlemsbrev 6

  -  Löneförhandlingarna (rals) har påbörjats mellan seko och arbetsgivaren på samtliga institutioner runt om i landet. -  Första förslaget på SiS verksamhetsplan (VP) 2019 och deras mål som myndighet har givits ut och kommer förhandlas centr...

 • Medlemsbrev 5

  - Rals- avtalet (löneförhandlingen) för 2018 är underskrivet av båda parter och finns att läsa på hemsidan www.seko.se/sis, det finns även länk via Facebook- sidan "klubb seko SiS".Den nya lönen förväntas betalas ut på novemberlönen. Rals- förhandlin...

 • Medlemsbrev 4

  - Generaldirektören Kent Eliasson har sagt upp sig och börjar sin nya tjänst den 1/11 2018 som landstings- och regiondirektör, Västerbotten. - Nya riktlinjer kring polisanmälningar.Seko ser med stor förvåning att man kommer ge ut riktlinjer som inneb...

 • Medlemsbrev 3

  - Vi har lämnat in yrkande för Rals 2018 och börjat förhandlat med arbetsgivaren. Ambitionen är att Seko´s medlemmar ska få ny lön till december 2018. - Samtliga seko- skyddsombud inom myndigheten kommer att bli inbjudna och träffas under april/maj f...