Medlemsbrev

Medlemsbrev med aktuell information om vad som sker i organisationen.

 • Medlemsbrev 20

  -  Nu börjar det närma sig semestertider och återhämtning efter denna utmanande tid med bland annat Covid-19. Institutionerna har kämpat på väl likväl våra medlemmar dessa tider under de förut...

 • Medlemsbrev 19

  - Klarlagt kring avtalsrörelsen! Prolongeringen (förlängningen) innebär att Seko är överens med Arbetsgivarverket om att det centrala Rals- avtalet prolongeras till den 30 november 2020 och att vi också flyttar fra...

 • Medlemsbrev 18

  - Det är fortsatt mycket arbete kring Covid- 19 som påverkar vår fackliga verksamhet, våra arbetsplatser och alla våra privatliv. Vi har ständig kontakt med förbundet i dessa frågor, med myndigheten samt m...

 • Medlemsbrev 17

  Mycket har hänt i klubben på kort tid - Vi hade ett mycket bra möte med socialministern Lena Hallengren på Stigby, tillsammans med generaldirektören Elisabeth Åbjörnsson Hollmark där vi bland annat diskuterade den rådande arbetsmiljön inom SiS och st...

 • Medlemsbrev 16

  Vi vill önska alla medlemmar god fortsättning på år 2020. Detta år kommer klubben dels att satsa på att organisera klubbens 5 sektioner på ett bättre sätt och ett fortsatt mål ligger på att öka medlemsantalet. Klubbens verksamhetsplan finns här att l...

 • Medlemsbrev 15

  - Rals (löneförhandlingen) 2019 är avslutad och en utvärdering av processen och utfallet kommer inom kort. Har du frågor gällande Ralsen ska du i första hand ta kontakt med din närmst chef. - Seko har inte fått någon möte/förhandling med myndigheten...

 • Medlemsbrev 14

  - Nästa vecka, den 6 november har klubben halvårsmöte i Stockholm. Det är ett representantskapsmöte vilket innebär att seko-ombud från hela Sverige kommer delta i mötet. Detta möte syftar till att bestämma klubbens verksamhetsplan för 2020, fastställ...

 • Medlemsbrev 13

  - Bra jobbat alla ni som bidrar med att värva nya medlemmar till klubben. Vårt mål med att vara 1000 medlemmar i årsskiftet 2020 ser lovande ut. Alla räknas! Fortsätt att ta kontakt med nyanställda, håll facklig information och ta hjälp och stöttning...

 • Medlemsbrev 12

  - I går hölls ett möte med socialministern, mötets deltagare var sekos förbundsordförande Valle Karlsson, klubbens ordförande Mikael Bergkvist, förhandlingsansvarige Peter Kvist och minister Lena Hallengren. Mötets innehåll handlade om seko´s medlems...

 • Medlemsbrev 11

  - Efter att Seko presenterat sin arbetsmiljörapport "En myndighet i förfall" så har Seko haft möte med socialministern, som ser allvarligt på läget inom SiS. Ministern ger nu uppdrag till stadskontoret att göra en genomlysning av hela SiS verksamhet....