Medlemsbrev

Medlemsbrev med aktuell information om vad som sker i organisationen.

 • Medlemsbrev 16

  Vi vill önska alla medlemmar god fortsättning på år 2020. Detta år kommer klubben dels att satsa på att organisera klubbens 5 sektioner på ett bättre sätt och ett fortsatt mål ligger på att öka medlemsantalet. Klubbens verksamhetsplan finns här att l...

 • Medlemsbrev 15

  - Rals (löneförhandlingen) 2019 är avslutad och en utvärdering av processen och utfallet kommer inom kort. Har du frågor gällande Ralsen ska du i första hand ta kontakt med din närmst chef. - Seko har inte fått någon möte/förhandling med myndigheten...

 • Medlemsbrev 14

  - Nästa vecka, den 6 november har klubben halvårsmöte i Stockholm. Det är ett representantskapsmöte vilket innebär att seko-ombud från hela Sverige kommer delta i mötet. Detta möte syftar till att bestämma klubbens verksamhetsplan för 2020, fastställ...

 • Medlemsbrev 13

  - Bra jobbat alla ni som bidrar med att värva nya medlemmar till klubben. Vårt mål med att vara 1000 medlemmar i årsskiftet 2020 ser lovande ut. Alla räknas! Fortsätt att ta kontakt med nyanställda, håll facklig information och ta hjälp och stöttning...

 • Medlemsbrev 12

  - I går hölls ett möte med socialministern, mötets deltagare var sekos förbundsordförande Valle Karlsson, klubbens ordförande Mikael Bergkvist, förhandlingsansvarige Peter Kvist och minister Lena Hallengren. Mötets innehåll handlade om seko´s medlems...

 • Medlemsbrev 11

  - Efter att Seko presenterat sin arbetsmiljörapport "En myndighet i förfall" så har Seko haft möte med socialministern, som ser allvarligt på läget inom SiS. Ministern ger nu uppdrag till stadskontoret att göra en genomlysning av hela SiS verksamhet....

 • Medlemsbrev 10

  - Sekos arbetsmiljörapport är sammanställd och publicerad. Rapporten påvisar att arbetsmiljön är fortsatt ansträngd inom SiS. Att hot- och våldssituationer försätter att öka och det florerar mycket droger på våra arbetsplatser. Du kan läsa mer på den...

 • Medlemsbrev 9

  - Seko klubb SiS har haft årsmöte där det blev en del förändringar i sammansättningen av klubbstyrelsen. Det presenteras på hemsidan och Facebooksidan inom kort. Roligt att se nya seko- ombud som närvarade under dessa två dagar och representerade sin...

 • Medlemsbrev 8

  -  Klubb seko SiS kommer ha årsmöte den 12/2-13/2 i Bålsta. På årsmötet kommer en rad olika saker behandlas så som inskickade motioner, verksamhetsberättelse för klubben och valberedningen presenterar de nominerade till styrelsen och mötet rösta...

 • Medlemsbrev 7

  - Uppdrag granskning har granskat SiS och främst på LVM-hemmen. Vi tipsar samtliga medlemmar att titta på det och det visas på SVT- play och sänds i 3 delar.Du kan även se klippen via Facebooksidan "seko klubb SiS" eller på vår hemsida www.seko.se/Si...