Klubbstyrelsen

Tilldelade uppdrag till personer utanför klubbstyrelsen. 

Martin Rapp, förhandlingsansvarig LVU Syd

Adham Abu-Sultan, ersättare förhandlingsansvar LVU Norr

Ida Berglund, representant CSK, sammankallande i Seko SiS arbetsmiljögrupp

Neshmil Ismail, studieansvarig

 

Granskad: