Seko SiS klubbstyrelse 2022

Klubbstyrelsen

Tilldelade uppdrag till personer utanför klubbstyrelsen. 

Martin Rapp, förhandlingsansvarig LVU Syd, (seko- ombud SiS ungdomshem Brättegården)

 

Granskad: