Försäkringar

Seko har försäkringar i Folksam som ingår i ditt medlemskap och flertalet försäkringar som kan tecknas till förmånliga priser.  

Kontakta gärna Folksam på nummer 0771 950 950                   

Du kan följa länken nedan för att komma till Folksams hemsida. Där kan du läsa mer om dina försäkringar, prata med en handläggare och teckna fler förmånliga försäkringar via ditt medlemskap.

Medlemsförsäkringar som ingår är:

* Olycksfallsförsäkring

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem i ditt förbund har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig.

* Inkomstförsäkring

Ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av din ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns. Ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar.

* Barngruppliv

Försäkringen gäller barn till gruppmedlemmar fram till och med det kalenderår som barnet fyller 18 år. Barngruppliv omfattar även barn till make, registrerad partner eller sambo - om barnet är folkbokfört på samma adress som dig som är medlem.

* Kompletterande tjänstegruppliv

Kompletterings-TGL gäller för dig som inte omfattas av en kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring, eller liknande försäkring, genom din arbetsplats. Tjänstegrupplivförsäkring är en livförsäkring som kan betalas ut till närstående om du avlider. Den kan också hjälpa till med begravningskostnader.

 

 

För att se över ditt försäkringsskydd kan du följa länken nedan.

https://www.folksam.se/forbund/seko

Granskad: