Avtal

Här kan du läsa de aktuella avtalen

Sekos Stadgar som styr vår organisation        stadgar_antagna_vid_kongressen_2017.pdf

Villkorsavtalet mellan Seko och Arbetsgivarverket     

 villkorsavtal-seko.pdf

Arbetsmiljöavtal                                    

arbetsmiljoavtal_2017_sis.pdf

Rals 2018    

Seko Överläggningsprotokoll RALS 2018.pdf                             

Seko RALS 2018.pdf

Pensionsavtalet PA16                               

pensionsavtal-pa16.pdf

forhandlingsprotokoll-2018-06-15-pa16-seko.pdf

Granskad: