Avtal

Här kan du läsa de aktuella avtalen

Sekos Stadgar som styr vår organisation        stadgar_antagna_vid_kongressen_2017.pdf

 

Seko SiS klubbdokument                     

KlubbdokumentSekoSiS.pdf

 

Centrala Villkorsavtalet mellan Seko och Arbetsgivarverket     

villkorsavtal-seko.pdf

 

Lokala villkorsavtal mellan myndigheten SiS och Seko SiS 

Lokalt KA förflyttning av semesterledighet 2020 1.6.2-2807-2020.pdf

SiSLäraravtal 060801.pdf   SiS Läraravtal, råd till.pdf

arbetsmiljoavtal_2017_sis.pdf                                                           

SiS Villkorsavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar rev 2018-12-01.pdf                                               

Faktiska belopp Beredskapsersättningar 20181201.pdf 

Faktiska belopp Jour OB 20181201.pdf

Faktiska belopp tjänsteresa och förrättning 2020.pdf

Kollektivavtal avseende lokala omställningsmedel.pdf           

Lokalt KA om vikariatsersättning 1.6.2-3603-2018.pdf 

SiS Villkorsavtal om ersättning vid tjänsteresa och förrättning rev 2018-12-01.pdf       

SiS Villkorsavtal om semester.pdf

bilaga-1-va-protokoll-ofr-181129.pdf

KA om ersättning för chefsberedskap fr.o.m. 2015-07-01.pdf

 

Rals 2018    

Seko Överläggningsprotokoll RALS 2018.pdf                             

Seko RALS 2018.pdf

 

Pensionsavtalet PA16                               

pensionsavtal-pa16.pdf

forhandlingsprotokoll-2018-06-15-pa16-seko.pdf

Granskad: