Länkar

Du finner information från Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond här och här
Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/-sambo/barn till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige.

Du finner information om stiftelsen som hanterar Loss of License här
Seko-medlemmar som av medicinska skäl tappar sin säkerhetsklassificering (Loss of license) kommer kunna ansöka om omställningsstöd från en nybildad stiftelse.

Du finner information från stiftelsen Solhöjden här och här
Stiftelsen kan bevilja bidrag till dig som arbetar inom järnvägssektorn eller dina anhöriga som behöver rehabilitering efter sjukdom, olyckor eller andra personskador. Bidrag kan bara lämnas för sådan rehabilitering som inte ersätts från den allmänna sjukvårdsförsäkringen, annan försäkring eller arbetsgivaren.

Seko Spårtrafik har en sida på Facebook och den finner du här

Uppdaterad: