Spårtrafik

Fotograf: Michael Erhardsson

Aktuellt

Här kommer vi publicera nyheter som berör branschen.

 • Avtalsnytt 3 Mälartåg

  Idag har vi återigen haft möte med MTR Mälartåg för fortsatta diskussioner i syfte att ta fram ett nytt kollektivavtal för Mälartrafiken. Vi har under veckan som gått inväntat en återkoppling fr&a...

 • Avtalsnytt 2 Mälartåg

  Idag har Seko träffat MTR Mälartåg för fortsatta förhandlingar om nytt kollektivavtal för Mälartågstrafiken. MTR Mälartåg har delvis gett oss svar på våra frågor:• De planera...

 • Avtalsnytt Mälartåg

  Seko har nu startat arbetet med att ta fram ett nytt kollektivavtal med MTR Mälartåg. Måndag och fredag v. 10 hade vi inledande möten, där vi från Seko förväntade oss svar på våra frågor kr...

 • Stöduttalande

  Seko branschorganisation Spårtrafik står i solidaritet med huvudskyddsombudet på PågatågenTågföretaget Arriva greppar efter halmstrån i sitt senaste försök att skapa en tyst arbetsplats på...

 • Info om spårtrafikavtalet

  Nya spårtrafikavtalet, en facklig seger.Röster inifrån avtalsdelegationen. Årets avtalsrörelse blev minst sagt annorlunda. Att genomföra förhandlingar och träffar med avtalsdelegationen digitalt har för...

 • Infoblad 4

  Nu är årets avtalrörelse klar på spårtrafikområdet. Årets uppskjutna avtalsrörelse har varit tuff och intensiv. Coronapandemin har hela tiden legat som en mörk skugga över förhandlingarna. S...

 • Avtal 2020 klart

  Avtal klart:”Nu är det slut på lönedumpning inom spårtrafiken”Seko tecknade idag ett nytt kollektivavtal för medlemmarna inom spårtrafiken.Avtalet omfattar drygt 10 000 medlemmar och är i flera a...

 • Avtalsnytt 8

  Det har varit bråda tider i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för vår bransch. De senaste veckorna har präglats av långa möten, förhandlingar och olika förberedelser för värsta scenar...

 • Avtalsnytt 7

  På natten till den 1 november kom parterna inom industrin överens om ett nytt kollektivavtal och med det fick arbetsmarknaden det så kallade ”märket”. Sedan tjugo år tillbaka har löneökningstakten bes...

 • Infoblad 3

  Informationsblad 3Styrelsen i branschorganisation har idag gemensamt uttryckt sitt solidariska stöd för Sekos medlemmar på Pågatågen. Hyvling är inte något som hör hemma inom Spårtrafik och branschorg...

Uppdaterad: