Seko Spårtrafik info nr 2 2024

Publicerad:

Växlingsolycka på Green Cargo i Älmhult
En kollega på Green Cargo avled efter en arbetsplatsolycka i Älmhult under natten mot onsdag. Våra tankar går till familj och nära anhöriga.

MTR
I december stod det klart att SJ tar över pendeltågen i Stockholm. Nu står det också klart att MTR kommer lämna även Mälartåg (ny operatör Transdev) och tunnelbanan (ny operatör Connecting Stockholm – beslut överklagat) samt att man sålt fjärrtågsbolaget MTRX till VR. MTR har varit en av branschens största arbetsgivare men fått stark kritik för många delar i deras sätt att driva trafiken, inte minst personalpolitiken.

Förvaltningsrätten förbjuder inte ensamarbete
Arbetsmiljöverket hävde den 26 april 2023 det skyddsombudsstopp som lades av Sekos och STs skyddsombud på MTRs pendeltåg i Stockholm. Seko och ST överklagade beslutet till förvaltningsrätten som dock inte såg att det funnits skäl att stoppa arbetet. Möjligheten finns att överklaga till nästa instans men beslut om det har ännu inte fattats.

Regeringen ignorerar allvarliga invändningar och är redo att tvinga tågvärdar att vara gränspoliser
Trots allvarlig kritik från Seko, Tågföretagen, regiontrafikmyndigheterna och lagrådet har regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna gått vidare med beslutet. Seko menar att ID-kontrollerna kommer att äventyra säkerheten för de tågvärdar som tvingas utföra denna arbetsuppgift.

Utbildning informatörer yrkeshögskolor
Utbildning kommer hållas den 23 och 24 maj på Barnhusgatan i Stockholm. Branschorganisationen står för resor, ev. hotell och förlorad arbetsförtjänst. Intresseanmälan måste skickas senast 29 mars till spartrafik@seko.se.

Schemaändringskorridoren
Schemaändringskorridoren börjar gälla från 1 mars i år. Blir ni inte överens med arbetsgivaren hur olika situationer ska tolkas så skicka ett mail till sune.blomkvist@seko.se där ni beskriver era olika uppfattningar. 18 april har vi en planerad träff med Almega där samtliga frågeställningar ska diskuteras.

Branschavtalet
Det finns ett fåtal upptryckta avtalshäften på branschavtalet kvar för avtalsperioden. Önskar ni något ex skicka mail till sune.blomkvist@seko.se

Hälsningar,
Styrelsen Seko Spårtrafik

Kalendarium:
28 mars, möte upphandlingsgrupp inom Spårtrafik
10 april, Årsmöte BO Spårtrafik

Granskad: