Seko Spårtrafik info nr 1 2024

Publicerad:

Informationsblad #1 2024

Måndagen den 15 januari omkom en lokförare på Västtågen i en tragisk plankorsningsolycka utanför Uddevalla. Våra tankar är med kollegor, vänner och anhöriga.

Vi blir stående ett tag på grund av växelfel
Ekot har granskat problemen med trasiga spårväxlar som orsakar förseningar. Ännu ett exempel på hur det brister både i resurser och organisation inom järnvägen. I februari ska Trafikverket till regeringen redovisa åtgärder för bättre robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. Seko vill se att banor, banunderhåll, fordonsunderhåll och trafik samlas under statlig regi. Det är även dags att slopa överskottsmålet i statsfinanserna för att kunna satsa och investera på järnvägen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i schemafrågor?
2019 fastställde förvaltningsrätten Arbetsmiljöverkets vite om 175 000 kronor mot bussbolaget Keolis med anledning av att de hade otillräckliga rutiner för att förebygga psykisk ohälsa kopplat till schemaläggning. Domstolen menar att Keolis brast i att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp alla förändringar i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Branschorganisationen vill uppmana alla klubbar att se över vilka rutiner ni har på er arbetsplats och om de är tillräckliga för att inte skapa ohälsa kopplat till schemaläggningen.

Länk till artikel i Arbetet: https://arbetet.se/2019/02/14/dom-keolis-gjorde-for-lite-for-personalens-psykiska-valmaende/

Påminnelse: Anmäl intresse av att ingå i arbetsgrupper
Seko Spårtrafik söker fler intresserade som vill ingå i våra två arbetsgrupper kring arbetsmiljö samt upphandlingar. Vi söker också fler som är intresserade av att vara skolinformatörer på YH-utbildningar för lokförare och tågtekniker. Utbildning för nya skolinformatörer kommer anordnas under året. Intresseanmälan skickas till spartrafik@seko.se snarast.

Boka in besök av branschorganisationen
Branschorganisationen kommer gärna ut till era lokala organisationer på till exempel styrelsemöten eller årsmöten. Det går även bra att höra av er till oss om ni vill att vi besöker er under medlemsveckan.

Hälsningar,
Styrelsen Seko Spårtrafik

Kalendarium:

26 januari, Samrådsmöte tågteknikerutbildning med järnvägscollege
Arbetsmiljöansvarig deltar.

1 februari, Järnvägens Säkerhetskonferens, Västerås
Arbetsmiljöansvarig och ordförande deltar.

14 februari, Styrelsemöte BO Spårtrafik

10 april, Årsmöte BO Spårtrafik

Granskad: