Seko har arbetat fram förslag på innehåll som kan ingå i utbildning av reparatörer för järnvägsfordon

I dag är det inte reglerat vem eller vilka kunskapskrav som behövs för att arbeta med farliga elarbeten på järnvägsfordon. Detta trots att samma slags elarbeten utanför järnvägsfordon omgärdas av omfattande regelverk och krav på kompetenser hos den som utför arbetet.

Publicerad:

Samtidigt pågår ett arbete inom hela järnvägsbranschen med att ta fram kvalitetskriterier för att öka kvalitén och attraktiviteten både på utbildningarna och järnvägsyrkena.

Samarbetet, där även Seko ingår, heter Järnvägscollage. Därför har en arbetsgrupp inom Seko identifierat kunskapsluckor i den befintliga utbildningsstrukturen och därefter samlat förslagen i Sekos syn på nödvändiga kunskapskrav för en fungerande bransch.

Seko har arbetat efter ambitionen att utbildade inom branschen ska bli certifierade.

Läs förslagen här (pdf-fil)

Uppdaterad: