Informationsblad 3 2023

Publicerad:

Informationsblad #3 2023

Rapporttider
Haverikommissionen har släppt sin Årsrapport för spårtrafik 2022 och från Transportstyrelsen har Säkerhetsrapport järnväg för 2022 kommit. Haverikommissionen har också lämnat slutrapport för utredningen gällande dödsolyckan i Värö i november 2022 (länk). Rapporterna finns att läsa på respektive myndighets hemsida.

Regeringen har utfärdat ett PM med förslag på ny lagstiftning om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Seko har skrivit ett kritiskt remissvar och även skrivit ett gemensamt debattinlägg med bland annat Kommunal, Transport, Tågföretagen och Svensk Kollektivtrafik kring detta (länk).

Regeringens uppdrag till Trafikverket och Transportstyrelsen att utreda stärkt järnvägs- och kollektivtrafiksskydd kommer slutredovisas 31 januari.

SJ har tagit initiativ till rapporten Järnvägslyftet som föreslår kostnadseffektiva åtgärder som ska kunna öka kapacitet och tillförlitlighet på järnvägen inom tio år. Rapporten finns på omtagsvenskjarnvag.se.

Skyddsombuden på pendeltågen i Stockholm bjuder in till en presentation av den trafiksäkerhetsutredning man tog initiativ till i våras. Detta äger rum i Katasalen på ABF-huset i Stockholm den 7 december kl. 14-16. Seko Spårtrafik och flertalet klubbar i branschen har bidragit ekonomiskt för att denna utredning ska kunna göras.

Höstmöte och Spårtrafikdagarna
Den 9 november hölls Seko Spårtrafiks höstmöte/repskap där budget och aktivitetsplan för kommande år antogs. Mötet gästades av LO:s kandidat till europaparlamentsvalet Johan Danielsson och förbundssekreterare Linda Agetoft var inbjuden att sitta mötesordförande. Flera ärenden var anmälda till mötet och dessa togs upp för diskussion bland deltagarna.
Spårtrafikdagarna hölls den 22–23 november på Rönneberga. Fokus låg på de nya skrivningarna i det centrala avtalet. Jens Saverstam och Nickie Gatzouras från Sekos internationella enhet berättade om Sekos internationella arbete och Sekos utredare Emil Burman berättade om sitt arbete. Emil presenterade även det material som tagits fram kring Sekos krav på utbildning för tågreparatörer, ett arbete branschorganisationen tagit initiativ till.

Anmäl intresse av att ingå i arbetsgrupper
Seko Spårtrafik söker intresserade som vill ingå i våra arbetsgrupper kring upphandlingar och arbetsmiljö. Vi söker också de som är intresserade av att vara skolinformatörer på YH-utbildningar för lokförare och tågtekniker. Intresseanmälan skickas till spartrafik@seko.se senast 20 december.

Hälsningar,
Styrelsen Seko Spårtrafik

Vill man läsa informationsbladet i PDF-format klicka här

Granskad: