Informationsblad 2_2023

Publicerad:

Informationsblad 2 2023

Sommaren
Det har varit mycket uppmärksamhet riktad mot vår bransch både före, under, och efter sommaren.
Efter en ovanligt svår avtalsrörelse och den uppmärksamhet som det gav så uppmärksammade media även andra händelser inom Spårtrafik och få har varit positiva. Personpåkörningar, växlingsolyckor, inställda tåg inom både gods och persontrafik, samt omfattande störningar med infrastrukturen för att nämna ett fåtal.

I augusti rasade banvallen utanför Hudiksvall när ett SJ-tåg passerade vilket ledde till att tåget spårade ur och delvis gled nerför en slänt. Detta kunde ha blivit en av Sveriges värsta järnvägsolyckor genom tiderna men som tur var blev ingen allvarligt skadad.

Detta väckte minnen av hur bilder på den spanska lokförare som beskylldes för att ha orsakat en urspårning 2013 som krävde 79 människoliv kablades ut i media.

Men det är inte bara banvallar som rasar utan också andra bärande strukturer visar sig stå på skakig grund. Trafiken i Stockholm och Mälardalen och då i synnerhet ägaren MTR och hur bolaget egentligen hanterar sina uppdrag har ifrågasatts av många under lång tid.

Det går inte att beteckna som annat än ett haveri i alla led, från regionerna som uppdragsgivare till bolaget som verkar försöka göra sig synonymt med dålig personalpolitik. År 2024 är det 35 år sedan BK tåg började köra Krösatågen och upphandlingseran inleddes.
Är det vi ser nu början på slutet? Förtroendet för kollektivtrafiken både hos resenärer och personal står på spel.

Möte med representantskapet
Seko Spårtrafik kommer att ha sitt möte med representantskapet den 9 november kl. 10.00 på Barnhusgatan 6 i Stockholm. Har ni inte anmält deltagande än vill vi påminna om att göra det senast 27 oktober till spartrafik@seko.se.


Skolinformation
Branschorganisationen har för närvarande två skolinformatörer som är ute och besöker yrkeshögskolor och informerar om Seko. Vi vill utöka den gruppen inför nästa år och kommer göra ett separat utskick med mer information, men börja gärna redan nu fundera på vilka ni har i er klubb som skulle vara intresserade av uppdraget.

Sexuella trakasserier inom Spårtrafik
Efter avtalsrörelsen 2020 tillsattes en arbetsgrupp för att se över arbetsmiljöfrågor i branschen med särskilt fokus på hot och våld, sexuella trakasserier och ensamarbete. Arbetet med området sexuella trakasserier har inletts för att identifiera problemen och vilka åtgärder som behövs.
Inför en partssammansatt workshop hos Prevent bjöd branschorganisationen in till ett eget förmöte för att våra representanter skulle få inspel och bättre underlag för hur situationen är ute i verksamheten.

Granskad: