Informationsblad 3

Info från BO Spår

Förbundet informerade igår om att man tecknat ett avtal med MTR (Pendeln) med anledning av det politiska beslut som tidigare fattats om att tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska avvecklas. Såväl förbundet, BO Spår och klubbarna på pendeln har varit starkt kritiska mot att tågvärdarna ska avskaffas. Vår uppfattning är att avvecklingen av tågvärdarna äventyrar tågsäkerheten, ökar otryggheten för resenärerna och minskar tillgängligheten till pendeln för grupper med särskilda behov. Beslutet kommer även att skapa en tuff arbetssituation för lokföraren som blir ensam kvar på tåget. Men trots alla invändningar och protester så har politiken och MTR beslutat att avveckla tågvärdarna på pendeln.

Som facklig organisation hamnar man ofta i tuffa förhandlingssituationer, där för- och nackdelar ska vägas mot varandra. Ofta är det svåra överväganden som ska göras där flera intressen finns. Samtidigt som vi ska ha kvar vår ideologiska kompass så behöver vi vara pragmatiska och hitta de bästa lösningarna för vårt medlemskollektiv.

Vi har full förståelse för att många överväganden har gjorts när det gäller denna förhandling utifrån den situation som uppstått på pendeln i Stockholm. Vi är också övertygade om att förbundet vägt in vad som är det bästa för kollektivet på pendeln när man undertecknat en uppgörelse med MTR. Utifrån rådande situation så kommer nu alla medlemmar att erbjudas en omplacering med bibehållna villkor och anställningstid. Alternativet hade varit att kanske över 300 medlemmar skulle ha kastats ut i arbetslöshet. Vår uppfattning är att detta måste vara den bästa möjliga lösningen utifrån läget.

Från BO:s perspektiv så vill vi uppmana alla att nu göra det bästa av saken och undvika ytterligare polarisering i frågan. Sammanhållning är avgörande i en facklig organisation och det är också så vi blir starka tillsammans. Allas vårt mål måste nu vara att göra det så bra som möjligt för medlemmarna.

Martin Alnebring
Ordförande Seko Spårtrafik

Uppdaterad: