Informationsblad 2

Publicerad:

Schema och arbetstider
Arbetet med att ta fram ett avtalsyrkande inför avtalsrörelsen fortgår. Kartläggningen pågår av de lokala avtalen. Det vi behöver få in nu är yrkanden från klubbarna. Missivbrevet är utskickat och använd gärna medlemsveckan för att påbörja dialogen med medlemmarna.

Hot och våld
Den fjärde april genomförde förbundet tillsammans med branschorganisationen ett seminarium rörande hot och våld. Personer från branschen var inbjudna tillsammans med företrädare från politiken. Har du inte sett seminariet så finns det här: Seminarium hot och våld

Arbetsmiljökonferens
Branschorganisationen kommer att genomföra en konferens riktad till huvudskyddsombud inom branschen. Aktuellt datum är 15 september i Stockholm. Kallelse kommer att skickas ut inom kort.

Årsmöte
Branschorganisationens årsmöte är nu avhandlat. Omval genomfördes på Per-Anders Eriksson, Björn Edberg, Yvonne Boström, Daniel Abalo och Dennis Lamberg-Clemes. Styrelsen hittar du här: Styrelsen - Seko Spårtrafik Det uppstod en diskussion om det kvinnliga nätverket, årsmötet var överens om behovet av ett sådant nätverk, men finansieringen är fortfarande olöst. Styrelsen kommer nu att tillsammans med nätverket arbeta in detta i den aktivitetsplan som kommer läggas fram på representantskapsmötet den 8 november 2022.

Val 2022
Seko krav på politiken för spårtrafik är fastlagda och finns att beställa i trycksaksbutiken. Påbörja förankringsarbetet redan nu med era medlemmar.

Länkarna fungerar om man öppnar dokumentet i pdf-format, vilket man kan göra här

Uppdaterad: