2022

 • Informationsblad 5

  Informationsblad 5 2022VR Sverige har vunnit upphandlingen av Tåg i Bergslagen och tar över efter SJ från december 2023. VR Sverige är en del av finska VR Group. SJ ansåg att upphandlingsunderlaget innehöll brister oc...

 • Informationsblad 4

  Möte med representantskapetSeko Spårtrafik kommer att ha sitt möte med representantskapet den 8 november kl. 10.00 på Barnhusgatan 6 i Stockholm. I samband med detta möte skall en ny ordförande väljas. Detta sker...

 • Insamling Ukraina

  Solidaritet över gränsernaKriget i Ukraina går ingen obemärkt förbi. Det mänskliga lidandet i kölvattnet av den ryska invasionen är oerhört. De ryska krigsbrotten är många, dagligen ser vi nyhe...

 • Informationsblad 3

  Info från BO Spår Förbundet informerade igår om att man tecknat ett avtal med MTR (Pendeln) med anledning av det politiska beslut som tidigare fattats om att tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska avveck...

 • Informationsblad 2

  Schema och arbetstiderArbetet med att ta fram ett avtalsyrkande inför avtalsrörelsen fortgår. Kartläggningen pågår av de lokala avtalen. Det vi behöver få in nu är yrkanden från klubbarna. Missiv...

 • Statement of support to TURTCU!

  Statement of support to TURTCU!We wish to send our warmest sympathies to you for your heroic struggle by working on the Ukrainian railways during war time.Seko Spårtrafik, the largest union for railway workers in Sweden, stand by you. PDF 

 • Informationsblad 1

  Schema och arbetstiderSeko branschorganisation Spårtrafik har nu påbörjat arbetet som klubbarna beslöt om på mötet med representantsskapet i november 2021.Styrelsen fick då i uppdrag att ta fram ett avtalsyrkand...