Uttalande MTR

Publicerad:

OGENOMTÄNKT FÖRSLAG MTR!

MTR har nu tillsammans med SL gjort ett beställningsjobb med att kraftigt nedmontera trafiksäkerheten och resenärernas trygghet inom pendeltågstrafiken inom SL.

Att helt ersätta tågvärdarna med kameror kommer inte medföra ett lika högt säkerhetstänk. Snabb hjälp vid start av hjärt- och lungräddning är kritiskt och en kamera kommer inte att kunna påbörja hjärt- och lungräddning.

Vem ska ta hand om lokföraren och resenärerna vid händelse av olycka, ska SL erbjuda videosamtal med berörda personer.

Detta är ett ogenomtänkt förslag som helt saknar förankring i resenärernas och lokförarnas trygghet. Seko Spårtrafik måste fråga sig vem politikerna tjänar inom Stockholmsregionen, är det väljarna eller sina allierade inom näringslivet.
Svaret kommer på nästa möte med trafikförvaltningen.

Ingen riskanalys har genomförts inför det beslut som nu ligger på bordet. Förslaget har inte varit ute på remiss bland pendlarföreningarna.

Detta kan bara ses av Seko Spårtrafik som ett beställningsjobb, för att öka vinsten för MTR. Men frågan kvarstår vilka av de politiker i trafikförvaltningen som tänker på resenärernas säkerhet och trygghet, eller skicka skattebetalarnas pengar till utlandet.

Uppdaterad: