Informationsblad 5

Publicerad:

Schemafrågor

På branschorganisationens höstmöte anmäldes frågan om schema in av representant för Seko klubb Norrlandståg. En diskussion om schema i branschen tog vid. En överväldigande majoritet av deltagarna framförde starka åsikter om hur scheman hanterades på sina respektive arbetsplatser. Vittnesmål om hur Sekos medlemmar får allt svårare att kunna planera sitt privatliv.
Höstmötet gav styrelsen i branschorganisationen i uppdrag att samordna ett avtalsyrkande kopplad till scheman. Ett yrkande som sedan skall förankras i branschen inför avtalskonferensen 2022.

Upphandlingar

Branschorganisationen genomförde en konferens kopplat till upphandlingar i branschen. Deltagarna representerade en majoritet av de klubbar som får sin trafik upphandlad med jämna mellanrum.
Föreläsare på konferensen var representanter från arbetsgivarsidan, politiken och trafikhuvudman.
Deltagarna fick en inblick i processkedjan som leder fram till ett avtal om trafiken mellan trafikhuvudman och operatör.
Deltagarna diskuterade om vart i kedjan man som facklig organisation skulle kunna komma in för att påverka.
Konferensen beslutade om fokusområden där Seko behöver ta fram en kravställning.
Önskas mer information, kontakta din lokala fackliga klubb.

Styrelsen vill samtidigt passa på att önska alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

Uppdaterad: