Informationsblad 4

Publicerad:

Arbetsgrupp arbetsmiljö
Arbetsgruppen som blev ett resultat av avtalsförhandlingarna 2020 har påbörjat sitt arbete. Fokusområden är hot och våld, sexuella trakasserier och ensamarbete. Den partsgemensamma arbetsgruppen fokuserar just nu på hot och våld. Vidare kommer även gruppen fokusera på de andra områdena. Seko Spårtrafik ser med oro på utvecklingen kring ensamarbete inom godssidan.

Avtalsfrågor
Branschorganisationens avtalsgrupp kommer nu igen att starta upp sitt arbete efter pandemin. Syftet är att ta in avtal för att jämföra och arbeta strategiskt med avtalsyrkanden. Anmäl ditt intresse till Jannis för att ingå i gruppen.

Skolinformation
Branschorganisation samarbetar nu med förbundet för att säkerställa närvaro på de yrkeshögskolor inom vårt område. Är du intresserad av att representera branschen – kontakta Yvonne Boström.

Upphandlingar
I slutet av november anordnar branschorganisationen en konferens om upphandlingar. Berörda klubbar har fått en inbjudan och syftet med konferensen är att bredda deltagarnas kunskaper och förståelse hur de olika instanserna arbetar med upphandlingar. Kunskaper som vi sedan ska använda i vårt arbete för att säkra medlemmarnas arbetsmiljö och villkor i kommande upphandlingar.

Budgetmöte
Den 3 november har branschorganisationen budgetmöte med representantskapet. Viktigt att klubbarnas ombud anmäler sitt deltagande till spartrafik@seko.se.

Uppdaterad: