Informationsblad 3

Publicerad:

Hot och våld

Seko fortsätter att trycka på för att få till stånd en nationell samordning rörande hot och våldssituationen inom spårtrafik. Problemet är att trots kontakter med riksdagspolitiker och departement så vill inte ansvariga statsråd ta i frågan. Seko Spårtrafik kommer inte att ge sig utan att våra medlemmars arbetsmiljö omhändertas!

Upphandlingar

Ett första möte har genomförts med lokala klubbföreträdare från Spårtrafik och regionala S-politiker med kollektivtrafik som ansvarsområde. Flera viktiga frågor kopplade till upphandling diskuterades tillsammans med en gemensam väg framåt i upphandlingsarbetet. Klubbarnas respektive representant kommer nu att fortsätta arbetet där branschorganisationen agerar som stödfunktion.
Ett arbete har även påbörjats med att säkra arbetsmiljön för branschens medlemmar kopplade till de fordon som ägs av Transitio. Styrelsens förhoppning är att inom kort kunna tillsätta en yrkesverksam grupp som ska stödja Transitio i deras arbete med att upphandla nya fordon.

Skolinformation

Branschorganisation samarbetar nu med förbundet för att säkerställa närvaro på de yrkeshögskolor inom vårt område. Är du intresserad av att representera branschen – kontakta Yvonne Boström.

Kvinnligt nätverk

Seko Spårtrafik har startat upp ett kvinnligt nätverk. Syftet och ambitionen är att stärka kvinnliga förtroendevalda inom vår bransch. Arbetet leds av Yvonne Boström och Anna Bergström. Ta chansen och gå med du med. Kontakta natverkkvinnligt@gmail.com för mer info, alternativt anmäla intresse via Facebook.

Uppdaterad: