Informationsblad 2

Publicerad:

Informationsblad 2

Kampanjen mot hot och våld fortsätter

Kampanjen mot hot och våld där branschorganisationen tillsammans med förbundet kräver en nationell samling har börjat ge resultat. Seko genomförde ett möte tillsammans med S-gruppen i trafikutskottet där vi la fram våra krav och fakta gällande hot och våld.
Seko fortsätter att hålla trycket uppe på politikerna då situationen är ohållbar för våra medlemmar.

Upphandlingar

Branschorganisationen har tagit en samordnande roll gällande upphandlingar inom vårt område. Ett flertal möten har genomförts med berörda klubbar där vi gemensamt tagit fram dokument som ska vara till hjälp inför kommande upphandlingar.
Branschorganisationen har även träffat ledande politiker för SKR för att diskutera gemensamma arbeten för att kunna genomföra trygga upphandlingar.
Vidare information ges av Martin Alnebring.

Årsmöte 2021

Då var årsmötet genomfört och det var välbesökt. Martin Alnebring omvaldes som ordförande. Till ledamöter valdes Christina Laage, Maria Karlsson, Jannis Konstantis och Dennis Lamberg-Clemes. Avtackades gjordes Anna-Karin Wedberg och Edgardo Luan Riveria. Fullständig styrelse hittar ni här.
Årsmötet valde att nominera Gabriella Lavecchia till ny förbundsordförande.
Tack till alla som var med och genomförde ett lyckat årsmöte.

Uppdatering lokala avtal

Efter avslutat löneförhandling så vill branschorganisation att ni meddelar förändrade löner och eventuella villkorsförändringar i era lokala avtal. Detta skickas till jannis.klubb111@gmail.com.

Uppdaterad: