Avtalsnytt 7 Mälartåg

Publicerad:

Sen senaste avtalsnytt har Seko träffat MTR Mälartåg ett par tillfällen för fortsatta förhandlingar. Det går fortfarande otroligt trögt i förhandlingarna. Problemen är fortfarande desamma som vi nämnt i tidigare avtalsnytt:

• Avgränsning av trafiksystemet för Mälardalstrafiken
• Viktningen av värden från Upptågets respektive SJ:s avtal.
• Värdet av pensionsavtal (ITP2).

MTR-koncernens agerande i spårtrafikområdet gör att vi är väldigt oroliga för branschens framtid och vill därför säkra kollektivavtalet för Mälardalstrafiken. Vi har ju redan sett hur MTR är beredda att flytta personal mellan olika bolag för att sänka lönekostnader, vilket de gjorde med städpersonal på pendeltågen. Vi är även oroade över vilka planer MTR har med tanke på att de, tillsammans med region Stockholm, vill avveckla tågvärdarna på pendeltågen i Stockholm.

Historiskt sett har spårtrafikbranschen haft specifika kollektivavtal för olika trafiksystem, vilket har respekterats av både arbetsgivare och facket. Denna ömsesidiga respekt för de olika trafiksystemens särställning upplever vi att MTR saknar. Vi vet inte vad MTR har planerat härnäst och det verkar inte finnas några hämningar i deras jakt på vinst.

Vi förstår att situationen är jobbig för våra medlemmar som ska börja jobba på MTR Mälartåg och att det råder ovisshet över vilka villkor som ska gälla. Vi kommer fortsätta att göra vårt yttersta för att få till ett så bra avtal som möjligt. Även om det går trögt just nu, så är det kvalitén på avtalet och att vi tar hand om värdena som är det viktigaste, inte att det blir klart snabbt.

Vi har en planerad förhandling den 23 juni.

Frågor eller funderingar? vänd dig till någon av dina lokala representanter.

Lilla delegationen, de som deltar i de faktiska förhandlingarna, består av:
Thomas Gorin Weijmer, central ombudsman Seko
Anna Bergström, Upptåget
Rasmus Holmberg, SJ, Cst/Hgl (Lokförare/administrativ)
Sara Wirén, SJ, Vå/Fgc

Stora delegationen, rådgivande organ till lilla delegationen, består dessutom av en klubbrepresentant från alla berörda klubbar:
Therese Åsåker, Upptåget
Stefan Zetterlund, SJ, Hpbg
Elias Cataño, SJ, Cst (ombord/administrativ/depå)
Annette Kusma, SJ, Et
Tomas Berggren, SJ, Lp
Martin Alnebring, Seko Spårtrafik (branschorganisationen)

Uppdaterad: