Avtalsnytt 6 Mälartåg

Publicerad:

Sen senaste avtalsnytt har förhandlingarna med MTR Mälartåg återupptagits och centrala parter inom Seko och Tågföretagen har kallats in för att hjälpa till att lösa de knutar som de lokala parterna hittills inte har kunnat komma överens om.

De stora stötestenarna just nu är:
• Avgränsning av trafiksystemet för Mälardalstrafiken. Seko vill säkra upp att tecknat avtal ska gälla för enbart den här trafiken och inte tillämpas på andra verksamheter. Frågan är viktig för Seko med tanke på hur MTR agerar gällande lokalvårdarna på Stockholms pendeltåg.
• Viktningen av värden från Upptågets respektive SJ:s avtal. Seko vill ha in en större andel från Upptågets avtal än vad MTR Mälartåg har föreslagit och parterna måste vara överens om hur många procent som ska in från de två aktuella avtalen.
• Värdet av pensionsavtal (ITP2). Seko vill fortfarande att frågan gällande ITP2 ska lösas.

Utöver detta finns det självklart många fler avtalsvillkor som ska förhandlas för att ett nytt kollektivavtal ska kunna tecknas.

Seko har träffat MTR Mälartåg vid tre tillfällen. Förhandlingarna går trögt och vi har svårt att komma framåt trots att centrala parter är delaktiga. Enligt den överenskomna förhandlingsordningen kommer avtalsförhandlingarna tas över helt av centrala parter om vi inte är överens lokalt i mitten av juni.

Imorgon den 8/6 är nästa förhandlingstillfälle.

Frågor eller funderingar? vänd dig till någon av dina lokala representanter.

Lilla delegationen, de som deltar i de faktiska förhandlingarna, består av:
Thomas Gorin Weijmer, central ombudsman Seko
Anna Bergström, Upptåget
Rasmus Holmberg, SJ, Cst/Hgl (Lokförare/administrativ)
Sara Wirén, SJ, Vå/Fgc
Stora delegationen, rådgivande organ till lilla delegationen, består dessutom av en klubbrepresentant från alla berörda klubbar:
Therese Åsåker, Upptåget
Stefan Zetterlund, SJ, Hpbg
Elias Cataño, SJ, Cst (ombord/administrativ/depå)
Annette Kusma, SJ, Et
Tomas Berggren, SJ, Lp
Martin Alnebring, Seko Spårtrafik (branschorganisationen)

Uppdaterad: