Avtalsnytt 4 Mälartåg

Publicerad:

Efter att Seko pausade förhandlingarna med MTR Mälartåg strax innan påsk,
har vi haft fortsatt dialog med dem för att få fram ett så bra avtal som möjligt för
våra medlemmar. Det är viktigt för Seko att dagens befintliga avtalsvillkor
och värden som anställda på SJ AB och Upptåget har, omhändertas på ett
värdeneutralt sätt.

Ett av de större värdena för våra medlemmar är ITP2 pensionen. Värdet av
ITP2 måste med in i MTR Mälartågs kollektivavtal och det har Seko framfört.
Frågan är fortfarande inte löst och bollen ligger nu hos MTR Mälartåg.

Arbetet med att hitta lösningar på avtalstexter, samla fakta och försöka
sammanställa vilka värden som fortfarande finns kvar att lösa för att få ett så
bra fungerande avtal både för medlemmar och verksamheten, pågår parallellt i
både stora och lilla delegationen.

Seko inväntar återkoppling från MTR Mälartåg. Vi återkommer när vi vet mer.

Frågor eller funderingar? vänd dig till någon av dina lokala representanter.

Lilla delegationen, de som deltar i de faktiska förhandlingarna, består av:
Carolin Evander, ombudsman
Karin Eriksson, ombudsman
Anna Bergström, Upptåget
Rasmus Holmberg, SJ, Cst/Hgl (Lokförare/administrativ)
Sara Wirén, SJ, Vå/Fgc

Stora delegationen, rådgivande organ till lilla delegationen, består dessutom
av en klubbrepresentant från alla berörda klubbar:
Therese Åsåker, Upptåget
Stefan Zetterlund, SJ, Hpbg
Elias Cataño, SJ, Cst (ombord/administrativ/depå)
Annette Kusma, SJ, Et
Tomas Berggren, SJ, Lp
Martin Alnebring, Seko Spårtrafik (branschorganisationen)

Uppdaterad: