Avtalsnytt 3 Mälartåg

Publicerad:

Idag har vi återigen haft möte med MTR Mälartåg för fortsatta diskussioner i syfte att ta fram ett nytt kollektivavtal för Mälartrafiken. Vi har under veckan som gått inväntat en återkoppling från MTR Mälartåg på de avtalsvärden som vi från Seko har identifierat och påtalat att vi behöver diskutera. Vår mening är att förhandlingarna borde koncentreras till dessa avtalsvärden.

Som vi tidigare har berättat om har MTR Mälartågs utgångspunkt varit att kollektivavtalet på SJ ska ligga till grund för nytt kollektivavtal och vi har påtalat att de också måste ta hänsyn till värden i Upptågets avtal. Dessvärre återkom MTR Mälartåg idag med ett uppdaterat utkast som i ytterst få detaljer skiljer sig från det första utkastet. För att kunna föra konstruktiva förhandlingar runt avtalstexten, så hade vi förväntat oss att det uppdaterade utkastet också skulle ha innehållit värden från Upptågets avtal. Hittills har inga förhandlingar förts om arbetstider, löner, förmåner etc. trots att det är förutsättningarna för att få ett avtal på plats.

Vi anser att MTR Mälartåg inte har lyssnat tillräckligt på Sekos synpunkter gällande de huvudsakliga värdena från avtalen, och då alltför mycket fakta inte har presenterats eller finns tillgängligt ännu, har vi landat i slutsatsen att ta paus i förhandlingarna tillsvidare. Vi från Seko vill gärna fortsätta diskussioner för att få fram ett så bra avtal som möjligt för våra medlemmar och ser fram emot att inleda förhandlingar när tillräcklig information finns tillgänglig eller när tilldelningsbeslut har vunnit laga kraft. Efter att vi i Seko presenterade vårt ställningstagande för MTR Mälartåg valde övriga fackliga organisationer att ställa sig bakom detta.

Vad händer nu?

• Vi i Sekos delegation fortsätter arbetet med att komma fram till hur vi anser att avtalet ska se ut för att fungera så bra som möjligt för medlemmar och verksamhet.
• Dialog förs med MTR Mälartåg om upplägget för kommande förhandlingar.
• Inget nytt förhandlingstillfälle är inbokat.

Seko förväntar sig nu att MTR Mälartåg levererar svar på kvarvarande frågor som finns kring verksamheten, visar att de menar allvar med att tillvarata Upptågets avtalsvärden samt kommer tillräckligt förberedda till förhandlingsbordet.

Vi önskar er en glad påsk!
Förhandlingsdelegationen för Seko-klubbarna i Mälardalen och på Upptåget.

Frågor eller funderingar? vänd dig till någon av dina lokala representanter.

Lilla delegationen, de som deltar i de faktiska förhandlingarna, består av:
Carolin Evander, ombudsman
Karin Eriksson, ombudsman
Anna Bergström, Upptåget
Rasmus Holmberg, SJ, Cst/Hgl (Lokförare/administrativ)
Sara Wirén, SJ, Vå/Fgc

Stora delegationen, rådgivande organ till lilla delegationen, består dessutom av en klubbrepresentant från alla berörda klubbar:
Therese Åsåker, Upptåget
Stefan Zetterlund, SJ, Hpbg
Elias Cataño, SJ, Cst (ombord/administrativ/depå)
Annette Kusma, SJ, Et
Tomas Berggren, SJ, Lp
Martin Alnebring, Seko Spårtrafik (branschorganisationen)

Uppdaterad: