Avtalsnytt 2 Mälartåg

Publicerad:

Idag har Seko träffat MTR Mälartåg för fortsatta förhandlingar om nytt kollektivavtal för Mälartågstrafiken. MTR Mälartåg har delvis gett oss svar på våra frågor:

• De planerar för en bemanning om 200 st. tågvärdar med säkerhetstjänst på heltid samt 200 st. lokförare på heltid. De har ej tagit höjd för dubbelbemanning i sin planering.

• De presenterade vilka åkstationer som de avser att använda, men kunde ej specificera hur bemanningen ser ut per åkstation och inte heller svara på vilka åkstationer som ska bemanna vilka sträckor. Åkstationerna som presenterades idag är:
Gävle, Tierp, Uppsala, Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Linköping, Hallsberg.

Många frågor kvarstår när det gäller åkstationerna, som handlar om hur bemanningen ska se ut, sträckor men också vilka på SJ som omfattas av en verksamhetsövergång till MTR Mälartåg. Ha det i åtanke, åkstationerna inte är hugget i sten, utan kan komma att förändras.

MTR Mälartågs förslag till ett nytt kollektivavtal är en kopia av SJ:s kollektivavtal. Seko framförde att vi inte kan ta ställning till deras förslag då vi inte finner det seriöst eftersom inga arbetstidsregler/förmåner eller löner ifrån Upptågets avtal finns med. Seko vill se ett förslag från MTR Mälartåg som innehåller dessa värden eftersom det är överenskommet i avtalsrörelsen 2020. Vidare anser Seko att man behöver ha ett avtal som är anpassat till verksamheten och att Upptågets avtal är bättre anpassat för trafiken.
MTR Mälartåg ska återkomma med ett nytt förslag som vi får titta på nästa vecka, när förhandlingarna fortsätter.

Som Seko ser det är knäckfrågorna arbetstidsreglerna och lönevillkoren. Nästa gång vi träffar MTR Mälartåg är tisdag den 23 mars.

Vi önskar er en trevlig helg!

Förhandlingsdelegationen för Seko klubbarna i Mälardalen och på Upptåget.
Frågor eller funderingar? vänd dig till någon av dina lokala representanter.

Lilla delegationen, de som deltar i de faktiska förhandlingarna, består av:
Carolin Evander, ombudsman
Karin Eriksson, ombudsman
Anna Bergström, Upptåget
Rasmus Holmberg, SJ, Cst/Hgl (Lokförare/administrativ)
Sara Wirén, SJ, Vå/Fgc

Stora delegationen, rådgivande organ till lilla delegationen, består dessutom av en klubbrepresentant från alla berörda klubbar:
Therese Åsåker, Upptåget
Stefan Zetterlund, SJ, Hpbg
Elias Cataño, SJ, Cst (ombord/administrativ/depå)
Annette Kusma, SJ, Et
Tomas Berggren, SJ, Lp
Martin Alnebring, Seko Spårtrafik (branschorganisationen)

Uppdaterad: