Avtal för Mälartåg klart

Publicerad:

Avtal för Mälartåg klart!

Efter månader av intensiva förhandlingar har Seko – Service- och kommunikationsfacket och MTR Mälartåg tecknat ett lokalt kollektivavtal för Mälartågstrafiken. Inför förhandlingarna hade förbundets medlemmar och förtroendevalda prioriterat ett flertal krav som har varit vägledande för oss i förhandlingarna.

Kvartstiden är borta! Ett av de högst prioriterade kraven från förbundets
medlemmar och förtroendevalda var att vi skulle få bort kvartstid vid arbetsfria uppehåll. Det satt långt inne men till slut lyckades vi helt och hållet få bort kvartstiden. På Mälartåg kommer arbetsfria uppehåll hanteras med en obetald rast om högst en timme och därefter är all tid fullbetald arbetstid.

Ny morgontrappa begränsar arbetstidens längd vid tidig start. Före kl. 04:30 får arbetperioden inte överstiga 6 timmar och före kl. 05:30 eftersträvas högst 9 timmars även om arbetstiden kan utsträckas till 10 timmar.
Först där efter gäller de normala arbetstidsreglerna med upp till 12 timmars arbetperiod.

Nya lönetariffer för lokförare och tågvärdar. Det nya avtalet innehåller helt
nya lönetariffer för lokförare och tågvärdar. Tarifferna omfattar tre lönesteg över fyra år. Ny slutlön för lokförare är 38 400 kr och ny slutlön för tågvärd är 29 500 kr.

Avtalet innehåller utöver dessa tre mycket viktiga delar även många andra positiva delar för Sekos medlemmar. Bland annat har vi kommit överens om 116 fridagar per år och fridagstillägg om 190 kr per timme, begränsning av tidsförskjutning mot nolldagar, årlig uppräkning av lönetillägg, ett övertidstak vid reservtjänstgöring, föräldralön upptill 360 dagar, betald läkarvård och mediciner, och mycket mer. Mer information kommer.

Vi förstår att de utdragna förhandlingarna har varit en påfrestning för våra berörda medlemmar.
Samtidigt har vi under förhandlingarna hela tiden känt ett starkt stöd, vilket har varit avgörande att nå de resultat vi har gjort. Tack!

Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
Thomas Gorin Weijmer, ombudsman Seko
Anna Bergström, Seko Upptåget
Rasmus Holmberg, Seko SJ
Sara Wirén, Seko SJ

Granskad: