Avtalsnytt Mälartåg

Publicerad:

Seko har nu startat arbetet med att ta fram ett nytt kollektivavtal med MTR Mälartåg. Måndag och fredag v. 10 hade vi inledande möten, där vi från Seko förväntade oss svar på våra frågor kring bemanning, huruvida ombordpersonalen ska inneha säkerhetstjänst eller ej, vilken typ av verksamhet, trafikupplägg och vilka åkstationer MTR Mälartåg har tänkt sig för Mälartågstrafiken.
MTR Mälartåg hade inga svar på några utav våra frågor, vilket gör det svårt att inleda förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal.

Dessa frågor behöver besvaras av MTR Mälartåg för att vi gemensamt ska kunna utforma villkoren som kollektivavtalet ska innehålla eftersom vi måste säkerställa att Sekos medlemmar inte förlorar värden när vi förhandlar om kollektivavtalet. Idag finns två befintliga kollektivavtal för verksamheten (Transdev och SJ). Det är viktigt för Seko att det nya avtalet är anpassat för den trafik som MTR Mälartåg tänkt bedriva.

Nästa förhandlingsdatum är 15/3 och 19/3. Vi återkommer med löpande information. Om du har frågor eller funderingar, kontakta ditt lokala fackliga ombud enligt nedan.

Lilla delegationen, de som deltar i de faktiska förhandlingarna, består av:
• Carolin Evander, ombudsman
• Karin Eriksson, ombudsman
• Anna Bergström, Upptåget
• Rasmus Holmberg, SJ, Cst/Hgl (Lokförare/administrativ)
• Sara Wirén, SJ, Vå/Fgc

Stora delegationen, rådgivande organ till lilla delegationen, består dessutom av en klubbrepresentant från alla berörda klubbar:
• Therese Åsåker, Upptåget
• Stefan Zetterlund, SJ, Hpbg
• Elias Cataño, SJ, Cst (ombord/administrativ/depå)
• Annette Kusma, SJ, Et
• Tomas Berggren, SJ, Lp
• Martin Alnebring, Seko Spårtrafik (branschorganisationen)

Uppdaterad: