2021

 • Informationsblad 5

  SchemafrågorPå branschorganisationens höstmöte anmäldes frågan om schema in av representant för Seko klubb Norrlandståg. En diskussion om schema i branschen tog vid. En överväldigande majoritet av...

 • Informationsblad 4

  Arbetsgrupp arbetsmiljöArbetsgruppen som blev ett resultat av avtalsförhandlingarna 2020 har påbörjat sitt arbete. Fokusområden är hot och våld, sexuella trakasserier och ensamarbete. Den partsgemensamma arbetsgr...

 • Avtal för Mälartåg klart

  Avtal för Mälartåg klart!Efter månader av intensiva förhandlingar har Seko – Service- och kommunikationsfacket och MTR Mälartåg tecknat ett lokalt kollektivavtal för Mälartågstrafiken. Inför fö...

 • Information om stiftelser

  Stiftelsen SJ/BV-personalens FörmånsfondTill järnvägsföretag och järnvägsförvaltningar i SverigeInformation från Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond, Nils Varenius fond m fl.Stiftels...

 • Avtalsnytt 7 Mälartåg

  Sen senaste avtalsnytt har Seko träffat MTR Mälartåg ett par tillfällen för fortsatta förhandlingar. Det går fortfarande otroligt trögt i förhandlingarna. Problemen är fortfarande desamma som vi n&a...

 • Uttalande MTR

  OGENOMTÄNKT FÖRSLAG MTR!MTR har nu tillsammans med SL gjort ett beställningsjobb med att kraftigt nedmontera trafiksäkerheten och resenärernas trygghet inom pendeltågstrafiken inom SL.Att helt ersätta tågv&au...

 • Avtalsnytt 6 Mälartåg

  Sen senaste avtalsnytt har förhandlingarna med MTR Mälartåg återupptagits och centrala parter inom Seko och Tågföretagen har kallats in för att hjälpa till att lösa de knutar som de lokala parterna hitt...

 • Informationsblad 3

  Hot och våldSeko fortsätter att trycka på för att få till stånd en nationell samordning rörande hot och våldssituationen inom spårtrafik. Problemet är att trots kontakter med riksdagspolitiker o...

 • Avtalsnytt 5 Mälartåg

  Som vi informerat om i tidigare avtalsnytt har MTR Mälartåg, den 26 april, pausat förhandlingarna. Seko har avvaktat återkoppling men inte fått någon. Detta gör att vi kommer att ta hjälp av centrala parter...

 • Avtalsnytt 4 Mälartåg

  Efter att Seko pausade förhandlingarna med MTR Mälartåg strax innan påsk,har vi haft fortsatt dialog med dem för att få fram ett så bra avtal som möjligt för våra medlemmar. Det är viktigt f...